Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Traumatologi

Nesefraktur

(Rinologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF 2011).

Traumatisk fraktur av nesebenet med eller uten dislokasjon. Sideforskyvning og/eller nedpressing av benet er den vanligste feilstilling. Neseskaden kan være ledsaget av andre skader i nesens omgivelser som bløtdelsskader (åpen fraktur) og skader av brusket neseskjelett (neseseptumskader). Ved store ansiktsskader er nesefrakturen ofte en av flere kommuniserende bruddlinjer. 

Diagnose:

Klinisk undersøkelse er oftest tilstrekkelig for å kunne behandle, men CT-undersøkelse kan være nødvendig for å dokumentere skaden i medicolegal sammenheng.

Supplerende undersøkelser:

CT ansiktsskjelett/caput og undersøkelse av andre spesialister som øyelege og kjevekirurg (tannlege) kan være aktuelt ved omfattende skader.

Behandling:

Reposisjon bør helst skje innen 1 uke. Reponering kan i de fleste tilfeller gjøres ublodig uten fiksering. Frakturen kan stabiliseres innvendig ved tamponade eller stenter og utvendig kan stabiliserende bandasjer benyttes. Antibiotika vurderes i særskilte tilfeller.

Oppfølging:

Vurderes individuelt.