Viktig konferanse: Rus og psykisk helse 2020

RUS OG PSYKISK HELSE arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere som på en eller annen måte er engasjert ifagfeltet. Kommunehelsetjenesten er bærebjelken i en tjenestesom også må spille på lag med spesialisthelsetjenesten, meddistriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdannekompetente helsearbeidere.
Rus og psykisk helse 2020
Rus og psykisk helse 2020

Du kan lese mer i dokumentet du finner i høyre marg, eller gå inn på nettsiden til konferansen.