2019

27. september 2019

Viktig konferanse: Rus og psykisk helse 2020

RUS OG PSYKISK HELSE arrangeres for 10. gang!. Målet er å fylle Oslo Kongressenter med entusiastiske ogpositive medarbeidere som på en eller annen måte er engasjert ifagfeltet. Kommunehelsetjenesten er bærebjelken i en tjenestesom også må spille på lag med spesialisthelsetjenesten, meddistriktspsykiatriske sentre og forskning og høgskoler for å utdannekompetente helsearbeidere.
14. august 2019

Sensommerhilsen

Her kommer nyhetsbrev fra NFRAMs leder, Guri Spilhaug, om NFRAMs visjon og den kommende årsmøtekonferansen i Tromsø.
14. mai 2019

Systematisk ruskartlegging i somatikken

Hvordan kartlegge og følge opp rusproblematikk i somatiske akuttenheter? Det er tema for et nytt utviklingsprosjekt med forskningstilnærming som Nasjonal kompetansetjeneste TSB skal koordinere.