Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2020

Til alle medlemmer i NFRAM

Vi er inne i en tid hvor vi alle følger helsemyndighetenes råd og restriksjoner som blant annet innebærer å unngå store forsamlinger som er en smitterisiko. Styret i NFRAM har derfor besluttet å avlyse årsmøtekonferansen som var planlagt i Bergen 2. – 4. november.
7. mai 2020
Bilde av bryggehus i Bergen by. Foto: Colourbox.com
Bryggen i Bergen. Foto: Colourbox.com

Årsmøtet i NFRAM vil bli avholdt 2. november i digitalt format.

Styret vil i år prioritere arbeidet med å bygge opp kunnskap om og kompetanse i å bruke digitale plattformer. Det gjelder både i undervisning og kurs-virksomhet men også som aktiv informasjonskanal og i kommunikasjon med og mellom faglige nettverk.

Styret hilser til alle kolleger og lover å komme sterkt tilbake i 2021, årsmøtekonferansene er en viktig faglig møteplass. Ikke alt kan skje på skjerm.

Guri Spilhaug
Leder av NFRAM
guri@spilhaug.net