Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2020

Nordisk webinar om eliminasjon av Hepatit C

09. februar 2021
Senter for eliminasjon av hepatitt C (SELIHEP) har gleden av å invitere deg til nordisk webinar. Vi planlegger en serie av møter som skal omhandle eliminasjon av hepatitt C i de nordiske landene. Første møte har fokus på fengselspopulasjonen og vil bli avholdt som digitalt webinar. Tidspunkt: Torsdag 4. mars 2021 kl 13.00-16.00 Plattform: Zoom Påmeldingsfrist: 28. februar 2021Påmelding er gratis og gjøres ved å sende mail til: SELIHEP@lds.no.

Ny spesialistkomite på plass!

19. januar 2021

Julehilsen til medlemmene i NFRAM

30. desember 2020

Til alle medlemmer i NFRAM

07. mai 2020
Vi er inne i en tid hvor vi alle følger helsemyndighetenes råd og restriksjoner som blant annet innebærer å unngå store forsamlinger som er en smitterisiko. Styret i NFRAM har derfor besluttet å avlyse årsmøtekonferansen som var planlagt i Bergen 2. – 4. november.