NFAP konferansen 2022

Vil du delta på NFAP konferansen 14.-15-mars 2022?
Tegning av hjerne, fra colourbox.com
Tegning av hjerne, fra colourbox.com

Velkommen til Norsk Forening for Avhengighetspsykologi sin konferanse: Avhengighet- mer enn rus

14–15. mars 2022, Ingeniørenes Hus Oslo.

Behandling av avhengighet gir mennesker mulighet til å håndtere følelsesmessige vansker, løsninger til konflikt, og lindre og forebygge lidelse uten å bruke rusmidler, uansett form. Det er ofte vanskelig å vite hva god behandling vil være da avhengighet ofte består av store sammensatte problemer og utfordringer.

Årets konferanse har fokus på avhengighet, som kan være mer enn rus. Ulike avhengigheter som gaming og gambling, i tillegg til sex- og porno avhengighet er tema i år. Konferansen vil bidra med ulike perspektiver og innsikt i hva de ulike avhengighetene består av og hvordan de best behandles.

 

NFAP ønsker velkommen Mark Potenza, Valerie Voon, Bruce K. Alexander og Morten Hesse som er internasjonalt anerkjente forskere. Potenza har blant annet forsket på gaming og gambling. Valerie Voon har forsket på sex- og porno avhengighet.

Bruce K. Alexander er kanskje mest kjent for å ha forsket på rotter i et avhengighetsperspektiv (Rat Park Studies) og globalisering av avhengighet.

Morten Hesse har forsket på personlighetsforstyrrelser i sammenheng med avhengighet, spesifikt antisosial personlighetsforstyrrelse.

Gaute Godager og Tormod Fridell er nærmere praksisfeltet. Gaute Godager har hovedfokus på dataspillavhengighet, demografi, symptomer og behandling. Tormod Fridell er kliniker og jobber innen TSB med ulike avhengigheter.

 

I tillegg har vi noen av årets dr.grader som bidragsytere.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som 13 timer vedlikeholdsaktivitet. Den norske legeforening Allmenmedisin 14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Psykiatri: godkjennes med 14 timer for spesialistenes etterutdanning.

For presentasjon av konferansen, program og påmelding klikk her http://www.nfap.no/avhengighet-mer-enn-rus/

Det er mulighet for å delta via nett.

Velkommen til faglige inspirerende dager sammen med andre fagfolk som jobber med avhengighet 14.-15. mai 2022.

Vennlig hilsen NFAP, Norsk Forening for Avhengighetspsykologi.