2021

22. november 2021

NFAP konferansen 2022

Vil du delta på NFAP konferansen 14.-15-mars 2022?
07. oktober 2021

Selihep

Eliminasjon av hepatitt C -nyhetsbrev fra Selihep
17. september 2021

NFRAMs årsmøtekonferanse

Velkommen til NFRAMs Årsmøtekonferanse på Legenes Hus, 25.-27.oktober!
19. januar 2021

Ny spesialistkomite på plass!