NFRAMs årsmøtekonferanse

Velkommen til NFRAMs Årsmøtekonferanse på Legenes Hus, 25.-27.oktober!
Foto: Colourbox. Bilde av innseiling Oslo