Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2021

NFRAMs årsmøtekonferanse

Velkommen til NFRAMs Årsmøtekonferanse på Legenes Hus, 25.-27.oktober!
17. september 2021
Foto: Colourbox. Bilde av innseiling Oslo