Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Åpent brev til statsråden

NFRAM ved leder Guri Spilhaug har skrevet et åpent brev til statsråd Jonas Gahr Støre om forventningene til den faglige kvalitetesutviklingen av rushelsetjenesten mot en kompetent og forskningsbasert helsetjeneste. Vi har med glede merket oss at den nye statsråden allerede har signalisert et stort engasjement for dette fagområdet.
5. desember 2012