Eldre artikler

26. mai 2016

Kongens fortjenstmedalje til Kristin Bergstad Lazaridis

Lørdag 21.mai ble overlege Kristin Bergstad Lazaridis hedret med kongens fortjenstmedalje for 27 års innsats i rusbehandling. Kristin har arbeidet med rusmiddelavhengige siden 1989: Først i Bad Essen, Tyskland, deretter ARA-Arendal, Stiftelsen Bergensklinikkene og OuS. De siste årene har hun vært overlege ved ARA-SSHF. En velfortjent anerkjennelse til en dyktig kliniker!
22. mars 2016

Viktige kurs og konferanser - oppdatering 25.mai!

I løpet av 2016 blir det arrangert flere viktige kurs og konferanser for rusmedisinere. Det har kommet en viktig oppdatering for Grunnkursrekke 2. Dere finner denne og andre kurs under anbefalte kurs, men her er direkte lenker: Innføringskurs I og II (vår 2016) Grunnkursrekke 1 Grunnkursrekke 2 Obligatorisk overgangskurs III - OBS ny informasjon om kursavgift! Jubileumskonferanse 2016
21. mars 2016

Nyhetsbrev 18.mars

Dette andre nyhetsbrevet i 2016 inneholder viktig informasjon til medlemmene om kurs og konferanser, og om saksbehandling i tilknytning til søknader om godkjennelse etter overgangsregler og søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjon.
12. februar 2016

Informasjon om saksbehandling knyttet til spesialiteten

Nyhetsbrev fra lederen vår, 11.februar 2016: Brevet inneholder viktig informasjon om: Spesialistgodkjenning etter overgangsregler: Godkjenning av utdanningsinstitusjoner: Obligatorisk overgangskurs
15. desember 2015

Nyhetsbrev 15.desember

Dette er det siste nyhetsbrev i et særdeles innholdsrikt år for NFRAM. Styret og spesialitetskomiteen har etter at overgangsregler og regelverk for spesialistutdanning var klart for ett år siden hatt store, krevende og interessante oppgaver som er løst etter beste evne i en ellers travel hverdag for alle.
21. november 2015

Tanker om Paris

Kollega Steinar Fosse ved Avd. for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus, ble utdannet i Frankrike. Han har siden hatt et nært forhold til landet, folket og særlig til byen Paris. Her er hans tanker i etterkant av terroraksjonen.
04. november 2015

Kjære president!

Gratulerer med det viktige vervet, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin gleder seg til å samarbeide med deg og fortsette det nære samarbeidet vi har med Legeforeningen.
06. oktober 2015

Nyhetsbrev 6.oktober 2015 fra NFRAMs leder, Guri Spilhaug

Nyhetsbrev til NFRAMs medlemmer
05. september 2015

Takk til Hege Gjessing!

Les Hege Gjessings avskjedsartikkel i Tidsskriftet Guri Spilhaug, leder i NFRAM takker den avtroppende presidenten for innsatsen

Side 1 av 5