En lykkelig separasjon, men ikke skilsmisse


En viktig endring i rusfeltets "familiestruktur": Arrangementskomiteen for Leangkollseminaret har blitt til "Forum for leger og psykologer" og er nå uavhengige av NFRAM. Gratulerer!

 

I 35 år har en helt uavhengig komite arrangert det mest seiglivede seminar i norsk rushistorie, nemlig Leangkollseminaret. Dette arrangeres, som navnet indikerer, på Leangkollen hotell i mars hvert år. Seminaret er kun åpent for leger og psykologer, og komiteen står helt fritt ved emnevalg og valg av forelesere. Helsedirektoratet yter uvurderlig økonomisk støtte. Komiteen jobber på dugnad, her er det ingen «event-byrå» som tar seg av det praktiske. I løpet av de siste årene er det blitt umulig å klare seg uten organsiasjonsnummer for komiteen. Dette bryter mot komiteens uavhengighet og lettere anarkistiske arbeidsform, som vi tror er en av grunnene til at seminaret har latt seg arrangere sammenhengende i alle disse årene.

Som en midlertidig løsning, har komiteen de siste årene derfor fått låne  organsisasjonsnummer og kasserer fra NFRAM, og har fått bruke www.NFRAM.no til markedsføring av seminaret  og offentliggjøring av forelesningene.  En fin og praktisk løsning, men svært  personavhengig.

Nå som NFRAM forandrer status fra spesialforening til fagmedisinsk forening, har Leangkollkomiteen funnet det riktig å gå til en delvis separasjon fra NFRAM.  7. mars 2013 ble derfor «Forum for leger og psykologer» formelt stiftet, vedtekter godkjent og komite valgt. Brønnøysundregistrene har sett i nåde til den nye foreningen, og organisasjonsnummer er allerede tildelt. Neste trinn blir å skaffe komiteen en selvstendig bankkonto, og dermed skal det være mulig å arrangere seminarer på egen hånd rent teknisk.

Men for øvrig er det et sterkt ønske fra komiteen å beholde resten av samarbeidet med NFRAM. Vi tror at våre seminarer kan være et svært nyttig supplement i utviklingen av den nye spesialiteten, ikke minst fordi de er tverrfaglige: I år var vi akkurat like mange leger som psykologer på seminaret.

Dagfinn Haarr

Kontaktperson Forum for leger og psykologer

Kasserer, NFRAM