Gratulerer med ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin

Vi har kommet i mål – en lang natts ferd mot dag er over. Takk til alle som har bidratt og trukket lasset. En spesiell takk til Legeforeningen og president Hege Gjessing som har frontet saken igjen og igjen og aldri gitt opp.
Gratulasjonskake [2]

Det er all grunn til å glede seg, og spre det glade budskap. Det er hyggelig å kunne anbefale alle gode kolleger som arbeider i dette fagfeltet å informere nærmeste leder, dette må spres raskt. Nå kan dere alle også forsikre legene som arbeider i TSB at dette ikke er en ”blindgate” men fører frem til en egen spesialitet.

NFRAM arrangerer årsmøte 8. – 9. november 2012. Det blir et festmøte med godt faglig program og sterke taler. Invitasjon kommer til alle medlemmer etter sommeren.

Vi har lenge jobbet med å beskrive det faglige innholdet i utdanningsløp for leger i spesialisering men nå starter et omfattende arbeid med å konkretisere dette. Legeforeningen er klar til å etablere et spesialitetskomite og NFRAM vil være en sentral aktør. Krav til utdanningsinstitusjoner må beskrives og det er helt sikkert aktuelt for mange kliniske enheter å inngå samarbeidsavtaler for å lage helhetlige tjenestesteder for LIS. Foreningen har i dag 115 medlemmer, hvorav 72 har en spesialitet og 34 har det ikke. Det er viktig å beskrive gode overgangsregler for den nye spesialiteten så mange av våre erfarne rusmedisinere får godkjenning og/eller veiledningskompetanse slik at utdanningsløpene kan starte raskt når kravene er fastsatt. Informasjon om videre arbeid vil fortløpende bli lagt ut på NFRAM sine hjemmesider. Men i dag skal vi først og fremst gratulere hverandre og feire denne fabelaktige nyheten.

Guri Spilhaug
Leder i NFRAM