Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

HOD svarer NFRAM om spesialitet

2. mai 2012

Helse- og omsorgsdepartementet deler NFRAMs vurdering av behovet for å styrke den helsefaglige delen av TSB. Lese hele svaret fra HOD i vedlegget til høyre