Informasjon om saksbehandling knyttet til spesialiteten

Nyhetsbrev fra lederen vår, 11.februar 2016:


Brevet inneholder viktig informasjon om:


Spesialistgodkjenning etter overgangsregler:
Godkjenning av utdanningsinstitusjoner:
Obligatorisk overgangskurs

Spesialistgodkjenning etter overgangsregler:

Saksbehandlingen for søknader om godkjennelse etter overgangsregler stoppet opp før jul på grunn av forhold knyttet til overordnet avtale mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen om bruk av sakkyndige. Mange som har sendt inn søknad høst/vinter 2015 venter fremdeles på svar. NFRAM har sendt en bekymringsmelding om lang saksbehandlingstid til Legeforeningen som følger opp med Helsedirektoratet.

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner:

Helsedirektoratet sier de har mottatt noen søknader fra helseforetak om godkjennelse som utdanningsinstitusjon. Regelverket for vurdering av hvilken godkjenning avdelingene skal få (om avdelingen skal godkjennes på bakgrunn av år eller tjenesteområde) er ikke klart, men skal visstnok snart være på plass. Foreløpig kan Helsedirektoratet altså ikke saksbehandle disse søknadene. Dette har NFRAM også påpekt for Legeforeningen og andre aktuelle instanser.

Obligatorisk overgangskurs

NFRAM arrangerer obligatorisk overgangskurs på Strand hotell, Fevik i uke 46 (14. – 18. november). Det vil snart bli sendt ut beskjed om påmelding til alle medlemmer i NFRAM og informasjon legges ut på hjemmesiden.

11.2.2016

Guri Spilhaug

Leder NFRAM