Kjære president!


Gratulerer med det viktige vervet, Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin gleder seg til å samarbeide med deg og fortsette det nære samarbeidet vi har med Legeforeningen.

Lederen i NFRAM ønsker den nye presidenten i legeforeningen, Marit Hermansen, velkommen