Kongens fortjenstmedalje til Kristin Bergstad Lazaridis


Lørdag 21.mai ble overlege Kristin Bergstad Lazaridis hedret med kongens fortjenstmedalje for 27 års innsats i rusbehandling. Kristin har arbeidet med rusmiddelavhengige siden 1989: Først i Bad Essen, Tyskland, deretter ARA-Arendal, Stiftelsen Bergensklinikkene og OuS. De siste årene har hun vært overlege ved ARA-SSHF. En velfortjent anerkjennelse til en dyktig kliniker!