NFRAMs brev til HOD 18. mai 2011

Norsk forening for rus og avhengighetsmedisin (NFRAM) er sterkt engasjert i saken om etablering av ny spesialitet for leger i rus og avhengighetsmedisin. Historien bak er lang og omfattende.

Saken har siden 2008 vært på dagsorden i Legeforeningen, og har blitt støttet av alle relevante fagmiljøer og av sentrale helsemyndigheter. Prosessen har bygget på en grundig utredning hvor spørsmålet om alternative løsninger også har vært diskutert. Helse- og omsorgskomiteen har på eget initiativ fremmet forslag til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Helsedirektoratet har fått saken tilbake fra HOD for å redegjøre for en rekke forhold blant annet økonomi. NFRAM henvender seg derfor til Helse og omsorgskomiteen med en bekymring om at saken kan bli avgjort i strid med de meget tydelige anbefalinger fra alle instanser. Frykten er at alle godt begrunnede argumenter for å opprette denne spesialiteten, og som ligger til grunn for Helsedirektoratets anbefaling til HOD ikke blir vektlagt når saken skal avgjøres i HOD. Brevet kan leses i sin helhet i linken til høyre.