Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Nyhetsbrev 13.november 2014

Det obligatoriske overgangskurset som Helsedirektoratet arrangerte i uke 44 er nå gjennomført og 86 deltagere har fått sine kursbevis.
13. november 2014

På siste kursdag fredag 31. oktober kom helseminister Bent Høie og hilste forsamlingen med den gode nyhet om at Helse og omsorgsdepartementet har avsluttet arbeidet med regelverket og at Helsedirektoratets utkast til overgangsregler er gjort gjeldende uten endringer. Dette ble tatt meget godt imot av alle. I dette nyhetsbrevet finner du oppdaterte opplysninger om fremdriften av godkjenningsprosessen for de første spesialistene, overgangsreglenes krav til kunnskap og tjeneste og praktiske opplysninger om hvordan du kan forberede søknaden.