Øistein Kristensen utnevnt til Ridder av St. Olavs orden

Vår kollega Øistein Kristensen er utnevnent til Ridder av 1.klasse av St. Olavs orden. Øistein Kristensen er forsker og overlege ved Sørlandet Sykehus, avd. for rus- og avhengighetsbehandling. NFRAM gratulerer!
Øistein Kristensen2
Øistein Kristensen

19.juni 2013 ble en historisk dag for Sørlandet sykehus og Avdeling for rus – og avhengighetsbehandling. Det ble også en stor dag for hele det norske rusfeltet. Da ble overlege/forsker Øistein Kristensen dekorert som Ridder av 1.klasse av St.Olavs orden. Øistein Kristensen har gjort en ekstraordinær og livslang innsats for mennesker med rusproblemer og deres pårørende – som kliniker og forsker.Du kan lese mer om tildelingen her