Oppdragsbrevet


Nå har Helsedirektoratet mottatt oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet for opprettelse av ny spesialitet. I brevet blir direktoratet bedt om å lage en tidsplan og et rammeforslag for spesialiteten innen utgangen av året. Godt å se at prosessen er i gang!