Sommerhilsen fra sjefen

NFRAM sin leder, Guri Spilhaug, har skrevet en sommerhilsen til medlemmene, blant annet med oppdatering på hvor vi står i prosessen mot spesialitet. Du finner de andre medlemsbrevene under dokumenter / medlemsbrev.
Blomstereng