Spesialitetskomitéen for Rus- og avhengighetsmedisin er oppnevnt

Sentralstyret i Legeforeningen oppnevnte på styremøtet 7.desember spesialitetskomiteen for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin etter forslag fra styret i NFRAM.

Medlemmene er:

Medlem                                  Helge Waal

Medlem                                  Reidar Høifødt

Medlem                                  Bjørg Hjerkinn

Medlem                                  Rune T. Strøm

Medlem Ylf                             Sunniva Elisabeth Christiansen

Varamedlem                          Svein Skjøtskift

Varamedlem                          Christian Ohldieck

Varamedlem Ylf                     Phillipp Paul Lobmaier