Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Svar fra helseminister Bent Høie på vårt åpne brev!

Helseminister Bent Høie har allerede svart oss på "Åpent brev" datert 8.11 - takk for rask respons!
17. desember 2013
brev

Guri Spillhaug, leder i NFRAM, har skrevet et åpent brev til helseministeren for å orientere om vårt syn på hvordan denne sektoren av helsevesenet best bør bygges ut og ivaretas. Her kan du lese brevet og svaret som kom 16.12.