Takk til Hege Gjessing!


Les Hege Gjessings avskjedsartikkel i Tidsskriftet
Guri Spilhaug, leder i NFRAM takker den avtroppende presidenten for innsatsen

Hege Gjessing har som president i Legeforeningen vært en betydningsfull bidragsyter i arbeidet med å etablere en egen spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. Jeg vil takke den avtroppende presidenten for at hun alltid har vært tilgjengelig og for den tilliten hun har vist oss i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM). Vi føler at vi har fått representere Legeforeningen i mange sammenhenger. Det har vært viktig i synliggjøringen av det rusmedisinske fagfeltet.

 

Guri Spilhaug, Leder av NFRAM