Velkommen til Leangkollenseminaret 2015!


Seminaret er torsdag 5. og fredag 6. mars.

Vi tar blant annet opp diskusjonen om legalisering av cannabis, ser på bruk av naltrekson i behandling av opiatavhengighet og mentaliseringsbasert terapi ved ruslidelser. Se vår hjemmeside for mer informasjon om program og påmelding.