Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Velkommen til Leangkollenseminaret 2015!


Seminaret er torsdag 5. og fredag 6. mars.
14. januar 2015

Vi tar blant annet opp diskusjonen om legalisering av cannabis, ser på bruk av naltrekson i behandling av opiatavhengighet og mentaliseringsbasert terapi ved ruslidelser. Se vår hjemmeside for mer informasjon om program og påmelding.