Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Verdens første spesialist i rus- og avhengighetsmedisin!


Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin gratulerer landets - og verdens - første spesialist i rus- og avhengighetsmedisin Rune Tore Strøm!
7. mai 2015

Rune Tore Strøm er overlege ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus og leder av utdanningsutvalget i avdelingen. Rune er også leder av et regionalt prosjekt for spesialistutdanning av leger i rus- og avhengighetsmedisin i Helse Sør-Øst. Vi i NFRAM styret er stolte og glade over at NFRAMs nestleder og leder av spesialitetskomiteen vår fikk æren av å klippe denne snoren. Nå har vi kommet et langt skritt videre mot spesialist-godkjennelse av flinke kolleger over hele landet og etableringen av utdanningsinstitusjoner