Rushistorikk i Norge

Her får du vite litt om rusbehandlingens historie i Norge, med spesiell vekt på legenes rolle.
 • Alkoholsituasjonen i 1859

  Registreringssentralen for historiske data ved Universitetet i Tromsø har nå lagt ut boka "Om Ædruelighedstilstanden i Norge" fra 1859 av Norges første sosiolog, Eilert Sundt. Eilert Sundt sendte spørreskjemaer rundt til alle prester og skolelærere rundt omkring i landet i 1857 for å undersøke hvordan det sto til med alkoholsituasjonen. Ca. 5000 skjemaer sendte han ut. Gjennom disse skjemaene ønsket han å inndele befolkningen i 3 grupper, "ædruelige", "forfaldne" og "ikke sikre". Gjennom svarene som han analyserte uten hjelp av datamaskiner, kom han fram til at det var flere "forfaldne" i byene enn på landet, og særlig mange var det i Christiania (Oslo) og i Finnmark. Svært få var det på Sør- og Vestlandet. Mange av de forskjellene som Sundt fant, har holdt seg helt opp til våre dager. (Presentasjonen er hentet fra www.fmr.no) NB! Lenkene i innholdsfortegnelsen virker ikke.

 • Alkoholens historie i Norge

  Lenke til 6 korte artikler av Ragnar Hauge, publisert på www.fmr.no. Her finner du Alkoholens historie i Norge. Disse artiklene er i hovedsak basert på tre tidligere arbeider. ”Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år” omhandler hele perioden, og der gis det detaljerte litteraturhenvisninger. ”Alkoholpolitikken i Norge” gir en mer detaljert fremstilling av utviklingen fra 1814 til midten av 1980-årene, og i ”Alkoholoven. En lov under endring” beskrives endringene i alkoholloven fra 1989 og fremover.  

 • Et regelverk fullt av smutthull – legenes reseptrett i forbudstiden 1916 – 26

  I Norge var det forbud mot omsetning av brennevin 1916 – 26 og hetvin 1917 – 23. Denne perioden kalles gjerne forbudstiden. Alkoholforbruket gikk noe ned, men prisen var høy: økt smugling, hjemmebrenning og reseptmisbruk. Det siste skyldtes legenes eksklusive rett til å skrive ut alkohol på resept, noe som av enkelte leger ble misbrukt til egen vinning. Artikkelen er skrevet av Per Eivind Hem og Erlend Hem

 • Det egentlige drikkeonde – måtehold i etterforbudstiden

  Kampen om alkoholen preget norsk politikk og samfunnsliv i begynnelsen av 1900-tallet. Avholdsbevegelsen var den sentrale premissleverandøren i denne striden. Forbud var det mest vidtrekkende og omstridte virkemidlet (1916 – 27). Etter avviklingen av forbudet ble avholdsbevegelsens argumenter trengt i bakgrunnen, og norsk alkoholpolitikk og debatt ble preget av uttalte antiforbuds- og antiavholdsoppfatninger. Artikkelen er skrevet av Olav Hamran, og er basert på hans doktoravhandling

 • «Tør virkelig en læge vove at negte en patient kognak?!» – legenes reseptforskrivning i forbudstiden 1916 – 26

  I Norge var det forbud mot omsetning av brennevin 1916 – 26 og hetvin 1917 – 23, en historisk periode som kalles forbudstiden. Legene var i denne tiden portvakter som regulerte folks adgang til alkohol, ettersom resept var eneste lovlige tilgang til hetvin og brennevin. Flere har ment at legene sviktet i denne rollen og undergravde den norske forbudspolitikken. Artikkelen er skrevet av Per Eivind Hem og Erlend Hem

 • "Tvangen" i Bergen

  Førsteamanuensis Frode Ulvund ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (Universitetet i Bergen) har skrevet en interessant artikkel i Bergens historiske forenings skrifter 2012. Artikkelen handler om Tvangsarbeidsanstalten i Amalie Skrams Bergen. Artikkelen beskriver på en levende måte håndteringen av alkoholavhengige rundt midten av 1800-tallet og er en tankevekkende parallell til dagens tvangsbehandling av rusavhengige.

 • Opprettelsen av ny spesialitet

  Her er et dokument som inneholder  referat fra NFRAMs årsmøte 8.februar 2012 der den fagmedisinske foreningen formelt ble opprettet. Det er også et fyldig referat fra Festseminaret på Soria Moria den 9.februar. Dokumentet inneholder enkelte bilder.

 • Rus og rusmiddelpolitikk i Norge: Et historisk tilbakeblikk

  Professor i medisinsk historie ved Universitetet i Bergen, Aina Schiøtz, gir her en gjennomgang av den historiske utviklingen på rusmiddelbruk og ruspolitikk i Norge. Artikkelen ble første gang laget til NFRAMs festseminar 9.november 2012, og en ny, utvidet og revidert versjon ble laget til Tidsskrift for Velferdsforskning nr.1 2017.

 • Foredrag NFRAM Olav Gjerløw Aasland

  Olav Gjerløw Aasland holdt på årsmøtet i november 2006 et foredrag om NFRAMs historiske røtter. Foredragets powerpointpresentasjon foreligger her.