Nå kan du søke om reisestipend

Reisestipendet stilles til disposisjon av Tillotts Pharma AB. For 2019 utgjør stipendiet en reise til kongressen AIBD, Advances in inflammatory bowel diseases, 10-15. desember 2019, Orlando, Florida og gjelder 1 søker. Stipendet dekker reise, opphold og kongressavgift. Søknadsfrist er 8. september 2019.
Tillotts Pharma

Norsk gastroenterologisk forening foretar utlysning og tildeling
av reisestipendet. Komiteens beslutning kan ikke påankes. Det skal
føres møteprotokoll ved møtene.