Norsk gastroenterologisk forening

Aktuelt

14. januar 2022 ble nettsiden til Norwegian IBD Study Group (NISG) lansert

15. februar 2022
NISG er opprettet av Interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som er underlagt Norsk gastroenterologisk forening (NGF), spesialistforening under Den norske legeforening (DNLF).

ESEGH eksamen 2022 - påmeldingsfrist 12.januar

08. januar 2022
Europeisk kunnskapseksamen i gastroenterologi og hepatologi. Den er obligatorisk i blant annet Storbritannia, Nederland og Sveits. Eksamenen omfatter 200 spørsmål formulert som flervalgsoppgaver over to 3-timers økter. Eksamensdato: 6. april 2022.

Ønsker du å delta på kurs i regi av Endoskopiskolen

19. oktober 2021
Endoskopiskolen arrangerer to TET polyppkurs (Train-the-endoskopy-team) i uke 5 og uke 10 og Koloskopiinstruktørkurs (to kurs, uke 4 og uke 10) våren 2022.

Nå kan du søke om reisestipend

18. juni 2019
Reisestipendet stilles til disposisjon av Tillotts Pharma AB. For 2019 utgjør stipendiet en reise til kongressen AIBD, Advances in inflammatory bowel diseases, 10-15. desember 2019, Orlando, Florida og gjelder 1 søker. Stipendet dekker reise, opphold og kongressavgift. Søknadsfrist er 8. september 2019.

Norsk-gastroenterologisk-forening ønsker forslag

08. juni 2019
Dear Presidents & Secretary Generals of UEG’s National Member Societies. UEG invites you to join us in fostering young talent and supporting the career development of young GI professionals across Europe and the Mediterranean area.