Norsk gastroenterologisk forening

Aktuelt

Nå kan du søke om reisestipend

18. juni 2019
Reisestipendet stilles til disposisjon av Tillotts Pharma AB. For 2019 utgjør stipendiet en reise til kongressen AIBD, Advances in inflammatory bowel diseases, 10-15. desember 2019, Orlando, Florida og gjelder 1 søker. Stipendet dekker reise, opphold og kongressavgift. Søknadsfrist er 8. september 2019.

Norsk-gastroenterologisk-forening ønsker forslag

08. juni 2019
Dear Presidents & Secretary Generals of UEG’s National Member Societies. UEG invites you to join us in fostering young talent and supporting the career development of young GI professionals across Europe and the Mediterranean area.