Aktuelt

20. april 2023

Gastroenterolog og opptatt av klima? Følg WGOs klimaWebinar!

08. november 2022

Søk Viatris reise- og forskningsstipend for 2022

Søknadsfrist er 15. november 2022. Stipendet er tiltenkt spesialister innen fordøyelsessykdommer eller gastroenterologisk kirurgi, leger som er under en slik utdannelse, eller leger som hovedsakelig arbeider med klinisk gastroenterologi.
15. februar 2022

14. januar 2022 ble nettsiden til Norwegian IBD Study Group (NISG) lansert

NISG er opprettet av Interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som er underlagt Norsk gastroenterologisk forening (NGF), spesialistforening under Den norske legeforening (DNLF).
08. januar 2022

ESEGH eksamen 2022 - påmeldingsfrist 12.januar

Europeisk kunnskapseksamen i gastroenterologi og hepatologi. Den er obligatorisk i blant annet Storbritannia, Nederland og Sveits. Eksamenen omfatter 200 spørsmål formulert som flervalgsoppgaver over to 3-timers økter. Eksamensdato: 6. april 2022.
19. oktober 2021

Ønsker du å delta på kurs i regi av Endoskopiskolen

Endoskopiskolen arrangerer to TET polyppkurs (Train-the-endoskopy-team) i uke 5 og uke 10 og Koloskopiinstruktørkurs (to kurs, uke 4 og uke 10) våren 2022.
18. juni 2019

Nå kan du søke om reisestipend

Reisestipendet stilles til disposisjon av Tillotts Pharma AB. For 2019 utgjør stipendiet en reise til kongressen AIBD, Advances in inflammatory bowel diseases, 10-15. desember 2019, Orlando, Florida og gjelder 1 søker. Stipendet dekker reise, opphold og kongressavgift. Søknadsfrist er 8. september 2019.
08. juni 2019

Norsk-gastroenterologisk-forening ønsker forslag

Dear Presidents & Secretary Generals of UEG’s National Member Societies. UEG invites you to join us in fostering young talent and supporting the career development of young GI professionals across Europe and the Mediterranean area.