Ønsker du å delta på kurs i regi av Endoskopiskolen

Endoskopiskolen arrangerer to TET polyppkurs (Train-the-endoskopy-team) i uke 5 og uke 10 og Koloskopiinstruktørkurs (to kurs, uke 4 og uke 10) våren 2022.