Olympus reisestipend for Norsk gastroenterologisk forening 2023/2024

Vedtekter.

§ 1 Stipendet stilles til disposisjon av Olympus Norge A.S. For 2024 utgjør stipendiet kr. 25.000 som fordeles på en eller flere søkere.

§ 2 Norsk gastroenterologisk forening foretar utlysning og tildeling av stipendet. Komiteens beslutning kan ikke påankes. Det skal føres møteprotokoll ved møtene.

§ 3 Stipendet er tiltenkt spesialister i gastroenterologi eller leger som er i ferd med å spesialisere seg og har til hensikt å arbeide innenfor klinisk gastroenterologi.

§ 4 Stipendet skal brukes til støtte til reise til faglige møter og kongresser i gastroenterologi hvor arbeider skal presenteres eller reisevirksomhet innenfor forskningssamarbeide. Reiseutgifter må være innenfor Olympus sine krav til beløpsgrenser.

§ 5 Skriftlig søknad formuleres på NGFs søknadsskjema for ”Reise-/forskningsstipend for NGF-medlemmer”.

§ 6 Kunngjøring av hvem som er tildelt stipend finner sted under årsmøtet for NGF i februar 2024, i NGF-Nytt og på NGF sin hjemmeside.

§ 7 Stipendmottakere må etter 2 uker etter endt reisevirksomhet, og senest innen 31.12.2024 sende dokumentasjon med kvitteringer for bruk av tildelte midler til NGF.

§ 8 Disse vedtektene kan endres etter godkjennelse fra Olympus Norge.

Søknadsfrist 15.12.23.

Robert S. N. Hammer
Dr.roberthammer@gmail.com
for Norsk gastroenterologiskforening
c/o Den Norske Legeforening
Akersgata 2, 0157 Oslo