Norsk gastroenterologisk forening

Fag

Aktuelle reise- og forskningsstipender for 2019

 

Tillotts Pharma Reisestipend. Søknadsfrist 1. september.  

Mylan stipend (25000). Søknadsfrist 15. november.

Olympus reisestipend (25000) Søknadsfrist 15. november.                 

NGF forskningsstipend. Søknadsfrist 1. januar (obs, skal sendes til annen adresse, se utlysningstekst).

IPSEN NET - stipend (35000) Søknadsfrist avklares nærmere 1. desember.

Det er kun medlemmer i NGF som kan søke på stipendene. 

Søknadsskjema skal sendes som en PDF-fil til Brita Solheim, brisol@vestreviken.no.