Norsk gastroenterologisk forening

Fag

Aktuelle reise- og forskningsstipender for 2021

 

Reisestipend Tillotts Pharma AIBD 2020 final.pdf Avlyst for 2020 pga Covid-19

Viatris stipend (25000). Søknadsfrist 15. november.

Olympus reisestipend (25000) Søknadsfrist 15. november.                 

NGFs forskningsfond. Søknadsfrist 1. januar (obs, skal sendes til annen adresse, se utlysningstekst).

IPSEN NET - stipend (35000) Søknadsfrist 15. november.

Det er kun medlemmer i NGF som kan søke på stipendene. 

Søknadsskjema skal sendes som en PDF-fil til Brita Solheim, brisol@vestreviken.no.