Norsk gastroenterologisk forening

Fag

Aktuelle reise- og forskningsstipender for 2021

Viatris stipend (25000). Søknadsfrist 15. november.

Olympus reisestipend (25000) Utsatt                

NGFs forskningsfond. Søknadsfrist 1. januar (obs, skal sendes til annen adresse, se utlysningstekst).

Det er kun medlemmer i NGF som kan søke på stipendene. 

Søknadsskjema skal sendes som en PDF-fil til Brita Solheim, brisol@vestreviken.no.