Aktuelle reise- og forskningsstipender for 2023/2024

Viatris stipend (25000). Søknadsfrist 15. november 2023.

Olympus reisestipend (25000). Søknadsfrist 15. desember 2023.

NGFs forskningsmidler. Søknadsfrist 5. januar 2024.

Det er kun medlemmer i NGF som kan søke på stipendene. 

Søknadsskjema skal sendes som en PDF-fil til Robert Hammer, Dr.roberthammer@gmail.com.