Fagutvalg utdanningskandidater 2023-2025

Formål: Fagutvalg for utdanningskandidater i gastroenterologi (FUNGF) er et inkluderende forum for LIS under utdanning i gastroenterologi, legespesialister i faget uten overlegestilling, samt utdanningskandidater som er stipendiater og forskere innen fordøyelsessykdommer.
  • Andreas Aass-Engstrøm (leder)
  • Elisabeth Steinsvik
  • Åsmund Tyvand Tveit
  • Magnus Stokstad Backer
  • Elisabeth Rekkedal
  • Kristin Nordgaard Lorentzen