Fagutvalg utdanningskandidater 2023-2025

Formål: Fagutvalg for utdanningskandidater i gastroenterologi (FUNGF) er et inkluderende forum for LIS under utdanning i gastroenterologi, legespesialister i faget uten overlegestilling, samt utdanningskandidater som er stipendiater og forskere innen fordøyelsessykdommer.
  • Andreas Aass-Engstrøm (leder)
  • Elisabeth Steinsvik (Haukeland Universitetssjukehus)
  • Elisabeth Rekkedal (Nordlandssykehuset Bodø)
  • Kristin Nordgaard Lorentzen (Kristiansand/UNN Tromsø)
  • Magnus Stokstad Backer (Kristiansund/St. Olavs)
  • Åsmund Tyvand Tveit (Arendal)