Tildelingskomiteen for NGFs forskningmidler

  • Espen Melum – leder
  • Robert Sparby Hammer – kasserer
  • Liv Sagatun
  • Hilde von Volkmann
  • Kristin Kaasen Jørgensen
  • Brita Marie Solheim

Varamedlemmer:

  • Johannes R. Hov
  • Roald Havre
  • Reidar Fossmark
  • Tom Glomsaker