Norsk gastroenterologisk forening

Om oss

SpesialitetskomiteProfilbilde
Leder
Wiencke, Kristine
Profilbilde
Medlem
Holck-Steen, Johan Christian
Profilbilde
Medlem
Karlsen, Lars Normann
Profilbilde
Medlem
Søberg, Drude Taran
Profilbilde
LIS-medlem
Schult, Anna Lisa
Profilbilde
Varamedlem
Corwin, Christian
Profilbilde
Varamedlem
Martinsen, Siri
Profilbilde
LIS-varamedlem
Gabrielsen, Sindre