Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

2. utgave av nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

26. mai 2020
Nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for kreft skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Første utgave ble utgitt i 2016, andre utgave er nå klar (20.05.20).

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

13. mai 2020
Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

Nytt meldeskjema ved cervixdysplasi

08. mai 2020
Forslag til nytt meldeskjema for cervixdysplasi. Gi tilbakemelding til Ameli Tropé innen 2 uker!

Seneffekter etter kreftbehandling

28. april 2020
Helsedirektoratet har denne uken publisert en oppdatert og utvidet versjon av rapporten "Seneffekter etter kreftbehandling".

Versjon 2: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

15. april 2020
Det nye kapittelet om koronavirus ved svangerskap og fødsel er oppdatert.

AOGS associate editor

02. april 2020
Vacant associate editor position in AOGS: a wonderful opportunity for Nordic obstetricians & gynecologists With an academic interest - NFOG

Corona nytt fra NGF: Prioritering av behandling

27. mars 2020
Legeforeningen har bedt klinikknære fagmedisinske foreninger om å utarbeide råd om hvilke pasienter innen eget fagområde med annen sykdom enn Covid-19 som ikke kan/bør vente lenge på utredning eller behandling.

Covid-19: Nytt veilederkapittel

25. mars 2020
Koronavirus ved svangerskap og fødsel Anbefalingen er utarbeidet på vegne av Norsk Gynekologisk forening bestående av fødeleger, mikrobiolog og fostermedisinere i tett samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Vi har også innlemmet anbefalinger utarbeidet av nyfødtleger i samarbeid med FHI. Retningslinjen er basert på erfaringer og evidens fra tidligere koronavirus-pandemier, “expert opinion” og tilgjengelig kunnskap om SARS-CoV-2-utbruddet per 24.03.2020 og vil kunne bli gjenstand for revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

Covid-19: Smitteregimer ved kirurgi

24. mars 2020
Brev fra Norsk Kirurgisk Forening

Side 1 av 8