Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

Ny redaktør i Gynekologen!

03. juli 2020
Jenny gir pennen videre :)

Fosterdiagnostikk etter 1.7.20

01. juli 2020
Stortinget ba i mai 2020 regjeringen om å sørge for at det gjøres endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk. Se vedtak på stortinget.no Inntil videre videreføres tilbudet om fosterdiagnostikk som det er. Gravide får samme tilbud om ultralydundersøkelser og fosterdiagnostikk som tidligere, se helsenorge.no og nedenfor.

Brev fra HOD om endringer i Bioteknologiloven

19. juni 2020
Stortinget vedtok 8. juni endringer i Bioteknologiloven. Helse og omsorgsdepartementet har skrevet et brev der de orienterer om endringene.

Endelig versjon Veileder fødselshjelp 2020!

19. juni 2020

Webinar 09.06.20

30. mai 2020
Helsedirektoratet arrangerer i samarbeid med Folkehelseinstituttet webinar "Gradvis tilbakeføring til normal drift - Svangerskap, fødsel og barselomsorg under covid-19 pandemien"

Ny bioteknologilov

29. mai 2020
26.05.20 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven og nye tilbud om fosterdiagnostikk innenfor svangerskapsomsorgen.

2. utgave av nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

26. mai 2020
Nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for kreft skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Første utgave ble utgitt i 2016, andre utgave er nå klar (20.05.20).

FHIs råd om personlig smittevernsutstyr under fødsel og ved ultralydundersøkelser av gravide

13. mai 2020
Styret i NGF er kjent med at det har vært mye diskusjon i miljøet rundt hvilket nivå av personlig smittevernsutstyr (PPE) som bør brukes i ulike situasjoner. Styrets leder henvendte seg derfor 18.april til FHI med 3 spørsmål om dette. Her er forkortet versjon av spørsmålene med svar fra FHI datert 11.05.20

Nytt meldeskjema ved cervixdysplasi

08. mai 2020
Forslag til nytt meldeskjema for cervixdysplasi. Gi tilbakemelding til Ameli Tropé innen 2 uker!

Side 1 av 9