Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

Innlegg: Igangsetting av alle fødsler i svangerskapsuke 41 er uhensiktsmessig

25. november 2020
Camilla Haavaldsen, Anne Eskild og Nils-Halfdan Morken har skrevet i Tidsskriftet: "Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet diskuterer om fødsel bør igangsettes hos alle gravide i svangerskapsuke 41. Etter vår mening er denne diskusjonen unødvendig."

Webinar 18.11.20 fra Hdir om NIPT, tidlig UL og fosterdiagnostikk

16. november 2020
Helsedirektoratet inviterer til webinar 18. november kl 12.30 – 13.30 der man presenterer Helsedirektoratets utredning om oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om NIPT, tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk og utredning av budsjettkonsekvensene av anbefalingene.

Har du pasient med lichen planus? AP-GELP-studien trenger flere deltakere!

22. oktober 2020
Genital erosiv lichen planus (GELP) hos kvinner kan være vanskelig å behandle og mange har mye plager med smerter, sårdannelse og sammenvoksinger. I AP-GELP-studien undersøker vi om immundempende tabletter (apremilast/ OtezlaⓇ) kan være en effektiv behandling for kvinner med lichen planus i underlivet.

NFOG textbook

22. september 2020
NFOG e-textbook lansert 1.09.2020!

1. oktober frist for å søke NFOG fond og Legeforeningens kvalitetsforbedringsfond

11. september 2020

Endringer i bioteknologilova

11. september 2020
Mange lurer på NGFs rolle når det skal gjennomføres endringer i bioteknologiloven. Vitenskapenskapelig sekretær Ragnar Kvie Sande har skrevet en liten oppdatering.

Ny redaktør i Gynekologen!

03. juli 2020
Jenny gir pennen videre :)

Fosterdiagnostikk etter 1.7.20

01. juli 2020
Stortinget ba i mai 2020 regjeringen om å sørge for at det gjøres endringer i tilbudet om fosterdiagnostikk. Se vedtak på stortinget.no Inntil videre videreføres tilbudet om fosterdiagnostikk som det er. Gravide får samme tilbud om ultralydundersøkelser og fosterdiagnostikk som tidligere, se helsenorge.no og nedenfor.

Brev fra HOD om endringer i Bioteknologiloven

19. juni 2020
Stortinget vedtok 8. juni endringer i Bioteknologiloven. Helse og omsorgsdepartementet har skrevet et brev der de orienterer om endringene.

Side 1 av 10