Norsk gynekologisk forening

Aktuelt

Obstetrisk guidelinemøte 14. - 16. april 2023

07. desember 2022
Som besluttet på generalforsamlingen 2022 går vi videre med guidelinemøter lagt opp etter modell fra Danmark. Obstetrisk guidelinemøte holdes 14. - 16. april 2023 på Soria Moria.

Veiledermøte gynekologi (Pilot) 26.-27. januar 2023, Bergen

03. november 2022
Bli med å påvirke veilederkapitler i pilot-Veiledermøte i gynekologi i Bergen 26.-27. januar 2023! Det blir både faglig interessant og sosialt!

Innføring av HPV primærscreening i 2023

01. november 2022

Utlysning: medredaktør (Associate Editor) for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

26. oktober 2022
I overensstemmelse med NFOGs vedtekterer er der bruk for en ny norsk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 3. mars 2023. Søknadsfrist er 5. januar 2023.

Mulighet for å søke om å få dekket publikasjonsutgifter i AOGS

25. oktober 2022

Ny nasjonal retningslinje for fødselsomsorgen - HØRING

14. oktober 2022
Helsedirektoratet har laget et høringsutkast for ny nasjonal faglig retningslinje for fødselsomsorgen.

Spørreundersøkelse for å kartlegge hjelp til ukrainske flyktninger med gyn kreft

14. oktober 2022
ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) / ENYGO (European Network of Young Gynae Oncologists) har laget en spørreundersøkelse for å kartlege hjelpen ukrainske flyktninger med gyn kreft har fått. Hjelp dem å svare!

Årlige veiledermøter for gynekologi og obstetrikk

12. oktober 2022
På årets generalforsamling vil det bli lagt frem forslag om å gå over til årlige veiledermøter for både gynekologi og obstetrikk. Vi ber alle lese gjennom forslaget og møte opp på generalforsamlingen for å si sin mening!

Kåring av beste PhD innen gyn/obst!

21. september 2022
Kjære medlemmer!

Side 1 av 15