Norsk gynekologisk forening

Den fagmedisinske foreningen for gynekologi og obstetrikk

Vi jobber for å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge og virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som arbeider for gynekologi og obstetrikk.

Ultralydbilde av et foster liggende på en treplate. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com Credit:AntoniaLorenzo
Årsmøte Tønsberg 2020
Årsmøte 2020

Aktuelt

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
AOGS
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica