Norsk gynekologisk forening

2021

Årsmøtet er fullt!

Årsmøtet er fullt. Hvis du ønsker å delta og ikke har fått plass: ta kontakt med anita.dynge@cic.no , så ser vi om de kan finne en løsning.
7. oktober 2021