2021

01. desember 2021

Koronavaksinasjon gravide - brev fra FHI

16. november 2021

Obstetrisk guidelinemøte 7.-9. januar 2022

Som besluttet på årets generalforsamling avholdes det første obstetriske guidelinemøtet 7.-9. januar 2022 på Soria Moria i Oslo. Møtet er et pilotprosjekt, lagt opp etter modell fra Danmark.
13. november 2021

Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd

Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Tilbudet er en oppfølging av et vedtak som ble gjort av Stortinget i 2020.
19. oktober 2021

FHI Webinar 21.10.21: Vaksinasjon av gravide - anbefalinger for koronavaksine og influensavaksine

Målgruppe: Gynekologer, jordmødre, allmennleger og kommuneoverleger
07. oktober 2021

Årsmøtet er fullt!

Årsmøtet er fullt. Hvis du ønsker å delta og ikke har fått plass: ta kontakt med anita.dynge@cic.no , så ser vi om de kan finne en løsning.
10. september 2021

NFOG fond - søknadsfrist 1. oktober 2021

30. august 2021

17. september er årets pasientsikkerhetsdag: Trygg og sikker fødselsomsorg

I 2019 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at 17. september er den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen. Siden har denne dagen blitt markert verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.
18. august 2021

FHI oppdaterer råd om COVID vaksinasjon av gravide

Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.
02. august 2021

NSGE laparoskopikurs for LIS i Odense 14.-15. oktober!

NSGE (Nordic Society of Endoscopic Gynaecology) tilbyr for første gang laparoskopikurs for LIS.

Side 1 av 3