Norsk gynekologisk forening

2021

Koronavaksinasjon gravide - brev fra FHI

01. desember 2021

Obstetrisk guidelinemøte 7.-9. januar 2022

16. november 2021
Som besluttet på årets generalforsamling avholdes det første obstetriske guidelinemøtet 7.-9. januar 2022 på Soria Moria i Oslo. Møtet er et pilotprosjekt, lagt opp etter modell fra Danmark.

Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd

13. november 2021
Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Tilbudet er en oppfølging av et vedtak som ble gjort av Stortinget i 2020.

FHI Webinar 21.10.21: Vaksinasjon av gravide - anbefalinger for koronavaksine og influensavaksine

19. oktober 2021
Målgruppe: Gynekologer, jordmødre, allmennleger og kommuneoverleger

Årsmøtet er fullt!

07. oktober 2021
Årsmøtet er fullt. Hvis du ønsker å delta og ikke har fått plass: ta kontakt med anita.dynge@cic.no , så ser vi om de kan finne en løsning.

NFOG fond - søknadsfrist 1. oktober 2021

10. september 2021

17. september er årets pasientsikkerhetsdag: Trygg og sikker fødselsomsorg

30. august 2021
I 2019 bestemte Verdens helseorganisasjon (WHO) at 17. september er den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen. Siden har denne dagen blitt markert verden over for å styrke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke engasjementet for sikkerhet i helsevesenet og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskader.

Spørreundersøking om abort

27. august 2021
Generalforsamlinga i Norsk Gynekologisk Forening (NGF) vedtok i 2019 å formulere ein resolusjon om abort. Det vart satt ned ei arbeidsgruppe som skulle utgreie dette før neste årsmøte.

FHI oppdaterer råd om COVID vaksinasjon av gravide

18. august 2021
Alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Side 1 av 3