FHI Webinar 21.10.21: Vaksinasjon av gravide - anbefalinger for koronavaksine og influensavaksine

Målgruppe: Gynekologer, jordmødre, allmennleger og kommuneoverleger

https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser/webinar-vaksinasjon-av-gravide/

 

Program

Ordstyrer: Fredrik Skår

15:30–15:40
Forekomst av Covid-19 og innleggelser hos gravide i Norge under pandemien
ved Hilde Engjom, FHI

15:40–16:00
Vaksinasjon av gravide med koronavaksiner og andre vaksiner. Effekt og sikkerhet for mor og barnet
ved Margrethe Greve-Isdahl, FHI

16:00–16:15
Anbefalinger influensavaksine for gravide og premature barn
ved Birgitte Klüwer, FHI

16:15–16:25
Erfaringer om vaksine fra møte med gravide på poliklinikken
ved Ferenc Macsali, FHI (10 minutter)

16:25–16:35
Vi brukte facebook for å nå gravide med spørreskjema om vaksine. Det skapte engasjement!
ved Torunn Gjerustad, FHI

16:35–17:0
Spørsmål og svar

Det blir mulig å stille spørsmål i «chatten». Opptak av webinaret vil bli lagt ut på samme nettside i etterkant.

Møtet foregår på Teams.