Forberedes på livet etter underlivskreft via nettet

Har du pasienter som er ferdigbehandlet for gyn cancer? Fortell dem om Gynea!
gynea

Gynea er et nyutviklet lærings- og mestringsprogram på nett for kvinner som har hatt underlivskreft. Målet med programmet er både å øke kunnskap og styrke egen mestring i møte med de mange endringene som kan oppstå etter kreftbehandling. Programmet er utviklet av helsepersonell og forskere ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, i samarbeid med brukerrepresentanter i Gynkreftforeningen.

 

- Mange kvinner opplever at selv om de er friske fra selve sykdommen er ikke livet helt som før. De forteller at de visste lite om hvordan hverdagen deres ble i etterkant av behandlingen, og de skulle blant annet ønske at de var mer forberedt på de kroppslige og psykologiske endringene. Dette er grunnen til at vi har utviklet Gynea, forteller sykepleier og førsteamanuensis Ragnhild Johanne Tveit Sekse som har ledet utviklingen av programmet Gynea.

 

Til nå har omtrent 40 kvinner deltatt i programmet, og i forrige uke publiserte Bergens Tidene en reportasje om Linn-Marie Aaberg som har tatt del i programmet. Aaberg forteller til Bergens Tidene om hvordan gleden av å være ferdigbehandlet ble supplert med frykt, dødsangst, tap av fruktbarhet, sorg over å miste et kvinnelig organ, fatigue og skam. Etter en stund tok hun del i Gynea og forteller at hun her har lært hvordan hun kan hjelpe seg selv. - Jeg er nok bare i kraft av meg selv, sier hun til Bergens tidene. Linn-Marie fikk livmor­hals­kreft. Slik fikk hun hjelp til å takle livet etter behandling. (bt.no)

 

Gynea går over 6 uker. Én gang i uken får deltakerne en ny modul med informasjon, verktøy og øvelser for å mestre hverdagen etter behandlingen. Eksempler på tema for modulene er «Endret kropp», «Seksuell helse», «Fatigue» og «Frykt for tilbakefall».

endret kropp.jpg

Deltakerne følges opp av sykepleier

I tillegg til å jobbe med programmet på egenhånd vil deltakerne ha en ukentlig telefonsamtale med sykepleier.  I samtalene vil kvinnene kunne diskutere ukens tema og få hjelp med nettprogrammet. Erfaringer fra tilsvarende program viser at oppfølging fra helsepersonell øker nytten og bruken av programmene.

 

Basert på erfaringer og brukermedvirkning

Gynea er et samarbeid mellom ulike fagmiljøer ved Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen (UiB) og VID Vitenskapelige Høgskole. I tillegg har brukerrepresentanter fra Gynkreftforeningen sitt lokallag i Bergen bidratt gjennom hele utviklingsprosessen på to år.  

- Samarbeid med bruker-representanter  har vært avgjørende for å lage et innhold som er tilpasset brukergruppen. Sammen har vi laget et program som vi håper og tror kan være til nytte for kvinner som har fullført behandling for underlivskreft i løpet av det siste året, forteller førsteamanuensis Ragnhild Johanne Tveit Sekse.

 

- Vi er stolte av å kunne tilby dette digitale lærings- og mestringsprogrammet til kvinner som har vært gjennom underlivskreft, og som ønsker mer kunnskap om, og oppfølging, etter behandling. Det forteller psykologspesialist og prosjektleder av forskningsprosjektet INTROMAT, Tine Nordgreen. Gynea er en del av INTROMAT som er finansiert av Norges Forskningsråd.

 

Gynea er nå åpen for påmelding til programmet. Interesserte kvinner som har hatt underlivskreft og som er ferdigbehandlet det siste året kan lese mer om tilbudet og melde seg på Gynea på nettsiden gynea.no

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på epost info@gynea.no