Norsk gynekologisk forening

2021

ISBN-nummer til veilederen i fødselshjelp

Veileder i fødselshjelp er tildelt et ISBN-nummer til bruk ved kildehenvisning
23. januar 2021
isbn

Nummeret er ISBN 978-82-692382-0-4 og skal brukes hvis hele veilederen eller enkeltkapitler siteres. 

Slik skal referansen skrives: 

Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4.

 

For enkeltkapitler vil referansen se slik ut for et gitt kapittel, i Vancouver-stil: 

Struktur/mal
Etternavn Initial(er). Tittel på bok [Internett]. Utgivelsessted: Utgiver; År [hentet dato]. Tilgjengelig fra: http://…

 

Staff A. et al.  Hypertensive svangerskapskomplikasjoner og eklampsi. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. [hentet 24. januar 2021]. Tilgjengelig fra: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/hypertensive-svangerskapskomplikasjoner-og-eklampsi/