Koronavaksinasjon gravide - brev fra FHI

vaksine

Til deg som utøver svangerskapsomsorg 

FHI har nylig gått ut med en nyhetssak hvor vi presiserer rådet om at alle gravide bør være fullvaksinert mot SARS-CoV-2. Det er en økende tendens til at gravide er innlagt på intensiv med behov for respirator-behandling, selv om tallene er små. De eksakte tallene vil ikke bli publisert, da de er så små at de kan være identifiserbare. Ingen av de innlagte på intensivavdelingen har vært fullvaksinerte.  

 

De fleste gravide i Norge som har blitt smittet har hatt mild sykdom og født normalt store barn til termin. Fra mars 2020 til september 2021 var forekomsten av innleggelse blant gravide på grunn av covid-19 ca. 0,4 innleggelser per 1000 fødsler i Norge, og få gravide har hatt behov for pustehjelp. Rapporteringen fra fødeinstitusjonene til Medisinsk fødselsregister viser imidlertid at kvinnene som trengte pustehjelp ble syke etter at alfa- og særlig delta-variantene av viruset dominerte, med flere tilfeller høsten 2021. Disse kvinnene hadde ikke fått vaksine. Det er også viktig å være oppmerksom på at Medisinsk fødselsregister har fått rapportert enkelte tilfeller der undersøkelse av morkaken eller fosteret har vist tegn til virusinfeksjon. Dette samsvarer med internasjonale studier som viser at morkake og foster vanligvis ikke har tegn til infeksjon, men at det forekommer ved sjeldne tilfeller.  

 

Uvaksinerte gravide har altså økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, spesielt i 3.trimester. Vi har tidligere gått ut med faglig grunnlag for anbefalingen om vaksinasjon: https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2021-08-18-vaksinasjon-av-gravide.pdf 

 

Vi har også holdt webinar om vaksinasjon av gravide som fortsatt er tilgjengelig via teams-lenken nederst på denne siden: https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser/webinar-vaksinasjon-av-gravide/ 

Vi oppfordrer alle jordmødre og leger til å ta praten om nytten av vaksinasjon med den gravide på konsultasjoner. Vedlagt ligger et informasjonsbrev det kan være nyttig å gi til den gravide dersom hun lurer på noe rundt vaksinen i tillegg til et forslag til plakat som kan brukes som en påminnelse.  Informasjonsbrev og plakaten vil bli oversatt til flere språk fortløpende, og de vil bli tilgjengelige her: https://www.fhi.no/publ/plakat/koronavaksine-til-gravide---plakat/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-til-gravide/