Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd

Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Tilbudet er en oppfølging av et vedtak som ble gjort av Stortinget i 2020.

Flere sentere har vært klare til å begynne, men ikke alle, og det har vært ønsket samlet oppstart. Beskjed om å starte 1. januar 2022 kom fra HOD 10.11.21. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fra-januar-vil-gravide-over-35-ar-fa-tilbud-om-nipt/id2885986/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20211110

 

Informasjonsfilm til kvinnene: 

https://youtu.be/40yOs3FaT7I