Norsk gynekologisk forening

2021

Versjon 5 av kapittelet koronavirus ved svangerskap og fødsel

Kapittelet og referansene er oppdatert, spesielt om vaksinasjon av gravide.
20. mai 2021
vac