Obstetrisk guidelinemøte 14. - 16. april 2023

Som besluttet på generalforsamlingen 2022 går vi videre med guidelinemøter lagt opp etter modell fra Danmark. Obstetrisk guidelinemøte holdes 14. - 16. april 2023 på Soria Moria.
sm