Norsk gynekologisk forening

2022

#sjekkdeg2022

Slik kan dere bidra i #sjekkdegkampanjen
23. august 2022
sjekkdeg

Til gynekologiske avdelinger ved sykehusene

 

Den årlige #sjekkdeg-kampanjen starter 1. september, med mål om å få økt deltagelse i Livmorhalsprogrammet. Flere gynavdelinger ved sykehusene har tidligere år hatt egne arrangementer med sjekketilbud. 7 av 10 kvinner følger Livmorhalsprogrammet. 3 av 10 gjør det ikke. For en del av disse vil et ekstra sjekkearrangement være det som får dem til å få tatt prøven.

 

Slik kan dere bidra i #sjekkdegkampanjen

Vi er kontaktet av flere som vil arrangere egne sjekkedager, og som ønsker informasjonsmateriell. Vedlagt ser dere informasjonsmateriell som kan bestilles eller lastes ned. (Vi setter pris på om informasjonen videresendes til rette vedkommende, hvis det er andre som bør ha den.)

 

I vedlegget «Info.legekontor» (sendt til fastlegekontor) finnes en sjekkliste for sjekkdeg-arrangement. Eventuelle sjekketilbud bør skje i samarbeid med fastlege, og prøvesvar må følges opp på vanlig måte. Ha en god plan for oppfølging av pasienten ved unormale prøver.

 

Materiell som kan lastes ned eller bestilles:

  • A4-plakat med skrivefelt, hvor lokal info om tid og sted kan skrives inn.
  • Et eget «sjekkdeg-kort», hvor kvinner kan krysse av for eventuelle utfordringer de vil snakke med legen om.
  • A3-plakat med #sjekkdeg-oppfordring.
  • A5-flyer på div. språk.
     

I starten av september vil Kreftforeningen ha kampanjeaktivitet i media og i sosiale medier, og mye av dette kan deles videre. #sjekkdeg fortsetter også ofte å leve utover høsten og vinteren, med lokale sjekketilbud, informasjonsmøter, osv rundt i landet. Hvis dere planlegger noen aktivitet hos dere, kan gratis materiell bestilles direkte på denne adressen: kreftforeningen.no/brosjyrer.

Ta gjerne kontakt med Kreftforeningens lokale distriktskontor, for eventuelt samarbeid om oppmerksomhet.

 

Sykehus som ønsker buttons og ballonger kan få dette tilsendt så langt lageret rekker.

Oppgi i så fall tid og sted for når det skal brukes, og tydelig postadresse/kontaktperson, på mail til mona.stensrud@kreftforeningen.no.

 

Vi håper materiellet vil bli tatt godt imot og mye brukt, og at det vil inspirere både leger, gynekologer, annet helsepersonell og pasienter til å ta en prat om livmorhalsprøve!

 

Livmorhalskreft er en kreftform vi langt på vei kan utrydde. Skal vi få til det, må enda flere kvinner mellom 25 og 69 år ta livmorhalsprøve. Hovedbudskapet i #sjekkdeg-kampanjen er enkelt og tydelig: Når kvinner får påminnelse fra Kreftregisteret, skal de ringe legen og bestille time til livmorhalsprøve. Mer informasjon finnes på www.kreftforeningen.no/sjekkdeg.

 

• 1 av 10 har aldri sjekket seg eller ikke gjort det på over 10 år.

• 1 av 10 av dem som dør av livmorhalskreft har ikke gått til legen når hun har fått påminnelse.

• Nesten 200 000 kvinner sjekker seg aldri eller veldig sjelden.

 

Til orientering vil kampanjen i år ha ekstra innsats for å nå ut i ulike minoritetsgrupper, som skeive, kvinner med funksjonsbegrensninger som kan gjøre undersøkelsen utfordrende, kvinner med psykiske utfordringer, traumer fra overgrep eller annet. Dessuten kvinner med innvandrerbakgrunn.