Erfaringsmøte i fosterovervåking 28. september i Stavanger

sas

Møtet er åpen for jordmødre, leger og andre fagpersoner som er interessert i fosterovervåking!

 

Sted og tidspunkt:

  • Stavanger universitetssjukehus, aula, 2. etg. sydbygg
  • Torsdag 28.09.22 kl. 10:00 - 17:00 (registrering fra kl. 09:00).

 

Påmelding: https://www.deltager.no/event/Nasjonalt_erfaringsmoete_i_fosterovervaaking#init

 

Foreløpig program:

  • Hilsen fra referansegruppen
  • Økt variabilitet som utrykk for hypoksi – ved Tarvonen Mikko, Helsinki Universitetssykehus
  • Gjennomgang av kasuistikker

Om fremvisning av kasuistikker med diskusjon: Dersom du/dere har kasuistikker som du ønsker å presentere på møtet kan disse sendes inn til referansegruppen før erfaringsmøte via nettsiden til Norsk gynekologisk forening. https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/samarbeid/fosterovervakning/vurdering-av-kasus/