Norsk gynekologisk forening

Fosterovervåkning

Vurdering av kasus

 

Vi vurderer gjerne kasus som har relasjon til fødselsovervåkning. Dette tilbudet gjelder alle metoder for overvåkning, ikke bare STAN. Referansegruppen har vanligvis tre møter årlig. Nøyaktig frist for innsending av kasus finnes i nyhetsspalten. Vi bestreber oss å besvare henvendelser innen 4-6 uker etter at de har vært opp til diskusjon på våre møter.

 

 

  • For å kunne forberede og gjennomføre evaluering av kasus på en effektiv måte SKAL all informasjon sendes til oss elektronisk. Kasus som sendes til oss i papirform blir IKKE vurdert.
  • Bruk elektronisk skjema for å sende inn kasus.
  • Evt. ekstern CTG før tilkobling av skalpelektrode scannes og sendes som pdf fil. Husk å fjerne personidentifiserbare data.
  • Avdelinger som ikke har STAN viewer software må scanne inn STAN registreringen som pdf fil.

Følg instruksjonene:

Jeg har STAN® viewer installert:

 Jeg har IKKE STAN® viewer installert:

 1. Fyll ut registreringsskjema (Link)

 1. Fyll ut registreringsskjema (Link)

 2. Send STAN® registreringen via STAN®viewer (Du må åpne registreringen i STAN®viewer og trykke på konvolutt-symbolet i menyen. Kopier og lim inn e-post adressene samlet herfra: Link)

 2. Scann inn og send STAN® registreringen og annen ønskelig informasjon som vedlegg via e-post. Kopier og lim inn e-postadressene samlet herfra (Link)

 3. Scann inn og send STAN® registreringen og annen ønskelig informasjon som vedlegg. Kopier og lim inn e-postadressene samlet herfra (Link)