Oppdatert veileder i fødselshjelp 2023!

Veileder i fødselshjelp er oppdatert etter guidelinemøtet i april. 

Det har kommet ett nytt kapittel: Alvorlige uønskede hendelser. 

I tillegg er disse kapitlene grundig gjennomgått og oppdatert: 

 • Lite liv
 • Skulderdystoci
 • Preterm vannavgang (pPROM) og primær vannavgang ved/nær termin (PROM)
 • Gruppe B streptokokker hos gravide og fødende (GBS)
 • Virale infeksjoner hos gravide - Hiv-infeksjon  

Disse kapitlene ble gjennomgått på hurtigrevisjon - de har mindre oppdateringer: 

 • Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) i svangerskapet 
 • Hjertestans i graviditet og perimortem sectio 
 • Uterusinversjon 
 • Fosterovervåking 
 • Fostervannsemboli
 • ONEWS
 • Astma og svangerskap
 • Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener (AB0/Rh)
 • Alloimmunisering mot trombocytt-antigener (inkl FNAIT)
 • Keisersnitt

Tusen takk til alle for bidrag og engasjement!

 

Kapitlene som skal gjennomgås på neste guidelinemøte blir publisert her: 

Obstetrisk veiledermøte